Jaké jsou přednosti koncepce sodíkových vysokotlakých výbojek

Zavedená výroba – nespornou předností je zavedená výroba, která snižuje provozní náklady na jejich produkci na minimum. Podobných výhod čerpaly i vláknové žárovky, z toho důvodu byla také jejich cena nesmírně nízká. Doma svépomocí byste je nedokázali vyrobit, a přesto je bylo možno zakoupit za pár korun. A právě příznivá cena výbojek je drží stabilně v popředí zájmu.
Přijatelná barva světla – jednou z podstatných kladných vlastností je teplota chromatičnosti. Sodíkové výbojky https://www.lightpark.cz/vybojky-osram-vialox-nav-e/ vyzařují příjemné oranžovo žluté světlo teplé barvy, které ve večerních hodinách navozuje poklidnou atmosféru a nenarušuje denní tělesný cyklus. Tam, kde se nešetrně experimentuje s chladnými odstíny LED diodových světel, mívají lidé zdravotní problémy související s nedostatkem spánku a negativně se tento vliv projevuje i na zvířatech.

pouliční lampa

Snadná demontáž, nízké nároky na údržbu – v případě defektu výbojky stačí nahradit ji za nový kus, není třeba měnit celý světelný zdroj, což bývá někdy problematické u LED diodových lamp.

Dlouhá životnost – je sice kratší než u LED diod, přesto dostačující a v propočtu s pořizovacími náklady jde stále o významného konkurenta nastupující generaci LED diodových reflektorů. Většina obcí i měst v Česku dosud nemá důvod provádět náročnou výměnu veřejného osvětlení za novou technologii, tento přechodový krok je velmi finančně náročný a návratnost investic se odhaduje na řadu let.

Kde všude se s nimi můžete setkat

Výrobní a montážní prostory – průmyslové objekty, pracoviště hutních, strojírenských, stavebních a zemědělských provozů jsou již desítky let vybavovány výkonnými svítidly osazenými výbojkami. Ty jsou nejčastěji sodíkové nebo halogenidové. Rtuťové výbojky se již téměř nevyskytují, byly nahrazeny právě dvěma zmiňovanými typy.
Sportoviště – na některých místech se s nimi setkáte i v oblasti sportu, i když tu dominují spíše halogenidové výbojky.

silnice

Parky, veřejná zeleň, lázeňské zóny, zkrátka všechna místa, kam lidé chodí odpočívat a relaxovat.
Dopravní tepny – železniční koridory včetně nástupišť, perónů a kolejišť na překladištích a nádražích. Dále silniční a dálniční tahy, křižovatky, nadjezdy, městské a obecní ulice v podobě veřejného osvětlení.