Věci v bytě


Krokodýl by sice byt oživil, to je pravda, ale jen těžko by se tam poté mohl pohybovat nÄ›kdo jiný. Soužití s takovým spoleÄníkem by asi pÅ™inášelo jisté drobné potíže. Například o potravu by jistÄ› vznikaly různice a dá se s jistotou pÅ™edpokládat, že by krokodýl zvítÄ›zil. Zkusíme tedy k oživení bytu nÄ›co jiného.  

Může to být cokoli. NÄ›kdy nÄ›co malého a nÄ›kdy zase velkého. Pokud chceme mít nÄ›co živého doslova, není problém si pořídit nÄ›co jiného nežli Ätenáři navrhovaný krokodýla. Kanárka, morÄe, akvárium s rybiÄkami a tak podobnÄ›. PrávÄ› to akvárium je vidÄ›t ve spoustÄ› bytů. NÄ›kteří jich tam mají jen pár. ProstÄ› si rádi sednou a pozorují pohyb rybiÄek a obÄas jim nÄ›co nasypou. Jiní jich mají spousty a stále kolem nich nÄ›co dÄ›lají. To už jsou ovÅ¡em zarytí akvaristé.  

rybiÄka v akváriu

Pokud nechcete zvířátko, tak je dobré to zkusit s kytkou. Jakoukoli. Je jich obrovské množství a pokud skuteÄnÄ› chcete nÄ›co nenároÄného, Å™eknÄ›te nÄ›komu, aby vám dal kousek potosu. Tato rostlina nepotÅ™ebuje ani hlínu, prostÄ› jí dáte do nádoby s vodou a ona bude růst.  

Byt můžete oživit tÅ™eba kobercem. Starý vyhodit a koupit si nový. KlidnÄ› i kýÄovitý, pokud se vám to tak líbí.  

zajímavý lustr

Obraz na stÄ›nu může také oživit ducha místnosti. Jen by mÄ›l být volen s citem, ale pokud se vám líbí jakákoli mazanice, není proti nic co říci. Je to váš byt a vy můžete mít na stÄ›nÄ› tÅ™eba tvarůžky s medem a nikomu do toho nic není. Základem bytu je pochopitelnÄ› nábytek. Vyměňte jej za jiný a uvidíte, jak bude byt jiný. A pokud na to nemáte, dejte na stÄ›nu tapety. Ty, které se vám líbí. Jej jedno že se nelíbí sousedovi nebo přítelkyni. Vy jste doma. Byt lze oživit vlastnÄ› Äímkoli, tÅ™eba i novým lustrem, nebo záclonami, pokud je máte. O závÄ›sech ani nemluvÄ›. Chce to jen trochu pÅ™emýšlení a samozÅ™ejmÄ› trochu penÄ›z. Kolik do toho dáte, to je ovÅ¡em jen zase vaÅ¡e vÄ›c.