Když člověk udělá změnu ve vztahu


Jsou lidé, kteří jednou za Äas potÅ™ebují nÄ›jakou zmÄ›nu. Mohou tak dÄ›lat zmÄ›ny nejen ve svém životÄ›, ale i v kamarádství nebo v partnerství. NÄ›které zmÄ›ny nejsou na Å¡kodu a to zejména, pokud se jedná o zmÄ›ny k lepšímu, ale může se stát, že ÄlovÄ›k udÄ›lá zmÄ›nu k horšímu. Pro daného ÄlovÄ›ka je to zmÄ›na, ale kolikrát z toho nemusí být nikdo nadÅ¡ený. NÄ›kteří lidé to mají opravdu tak, že zmÄ›nu potÅ™ebují a to proto, aby nežili ve stereotypu. Je mnoho lidí, kteří ve stereotypu žijí, a to už delší dobu. Může se stát, že vás nÄ›co takového velice brzy dobÄ›hne. Je možné, že by nebylo na Å¡kodu, pokud byste obÄas i vy udÄ›lali nÄ›jakou tu zmÄ›nu.

dva lidi

Máte pocit, že je váš vztah stereotypní a prospÄ›la by mu nÄ›jaká zmÄ›na? Jaká zmÄ›na by ale byla zmÄ›nou vhodnou? Můžete zaÄít například tím, že místo toho, abyste neustále sedÄ›li doma, zaÄnete nÄ›kam chodit. Ideální jsou různé výlety, díky kterým ÄlovÄ›k pozná nÄ›co nového. Uvidíte, že nÄ›co takového vaÅ¡emu vztahu velmi prospÄ›je a to proto, že budete mít spoleÄné zážitky na které můžete spoleÄnÄ› vzpomínat. Je možné, že taková zmÄ›na vaÅ¡emu vztahu opravdu prospÄ›je. Pokud jste nikdy nechodili na veÄeÅ™e, bylo by vhodné to jednou za Äas zmÄ›nit. Nemusíte jíst neustále doma pizzu z rozvozu. ZajdÄ›te si nÄ›kdy spoleÄnÄ› na veÄeÅ™i. Taková zmÄ›na také není vůbec na Å¡kodu.

dva lidé

Je mnoho vÄ›cí, které je možné například pro jednou zmÄ›nit. Uvidíte, že najedou to bude o nÄ›Äem jiném. Stereotypy nejsou obecnÄ› příliÅ¡ dobré, a proto je nÄ›kdy dobré udÄ›lat zmÄ›nu. Je možné, že se na konec z chození na veÄeÅ™i nebo ježdÄ›ní po výletech stane tradice a každý týden se na veÄeÅ™i nebo nÄ›jaký ten výlet vydáte. Dnes je možné opravdu vÅ¡e. NÄ›které zmÄ›ny skuteÄnÄ› nejsou na Å¡kodu a mohou ve výsledku danému vztahu jen prospÄ›t. Zkuste se i vy zamyslet nad zmÄ›nami, které mohou vylepÅ¡it váš vztah. Je možné, že to na konec obÄ› strany ocení.