Proč bychom neměli překračovat daný počet osob v autě?


Když se podíváte na parametry kteréhokoliv auta, najdete tam mimo jiné i to, pro jaký maximální poÄet osob je urÄeno. To je celkem rozumné Å™eÅ¡ení (žádný vůz není nafukovací), avÅ¡ak co mnoho lidí neví je to, že je zákonem zakázáno tento poÄet pÅ™ekraÄovat. Pokud vás tedy pojede například v pÄ›timístném autÄ› Å¡est, vystavujete se trestnímu postihu, a to i pokud se jedná o malé dítÄ› sedící například babiÄce na kolenou.

 

To může být nepříjemné zvláštÄ› pro vÄ›tší rodiny, které si pak musí brát na výlet nÄ›kolik aut. A zdá se, že je toto opatÅ™ení zbyteÄné. PÅ™eci jen, pokud si například udÄ›láte velký nákup, pak mnohdy váží i více než průmÄ›rná osoba. Váha tedy není problémem. Co tedy?

 

dopravní nehoda na křižovatce

 

Jedním slovem, bezpeÄnost. Je důležité, aby vÅ¡ichni cestující i Å™idiÄ byli za vÅ¡ech okolností co nejvíce zabezpeÄeni, aby se minimalizovala zranÄ›ní pÅ™i případné autonehodÄ›. To znamená mimo jiné i to, že vÅ¡echny osoby v autÄ› musí být pÅ™ipoutány.

 

To je samozÅ™ejmÄ› nemožné dodržet, pokud nás jede více, neboÅ¥ poÄet bezpeÄnostních pásů odpovídá poÄtu míst v autÄ›. NadpoÄetné osoby se tedy nemohou pÅ™ipoutat a vystavují se tak nebezpeÄí. NehledÄ› na to, že mohou také omezovat výhled ze zpÄ›tného zrcátka Å™idiÄi, což může jeÅ¡tÄ› zvyÅ¡ovat nebezpeÄí, kterému se vystavují.

 

větší auta bývají vícemístná

 

O tom, jaké mohou být následky nÄ›Äeho takového, se asi není potÅ™eba rozepisovat. Příkladů byÅ¥ jen za letoÅ¡ní rok máme více než dostateÄné množství. Takové, které by mÄ›lo každého odradit od toho, aby to také zkouÅ¡el. JistÄ›, může se to zdát hloupé, avÅ¡ak pokud se dostanete do dopravní nehody, věřte, že za dodržení tohoto pravidla budete rádi. Velmi snadno totiž může nÄ›komu z vaší rodiny zachránit život, a s tím by se rozhodnÄ› zahrávat nemÄ›lo.

 

Proto jej dodržujte, i když se vám to třeba nelíbí a není vám to vhod. Věřte, že za to riziko, které tím na sebe berete, to rozhodně nestojí.