Jak získat sebedisciplínu?


Sebedisciplína je velmi důležitá schopnost, kterou potÅ™ebují nejen sportovci, ale i podnikatelé, umÄ›lci a studenti ve Å¡kole. Díky sebedisciplínÄ› ovládají své chování, dodržují pravidla, která sami sobÄ› nastavili a tím pádem směřují k dosažení vymezených cílů. Jde o jakousi moc nad svým chováním a emocemi. Sebedisciplína je základ úspÄ›chu a my víme, jak si ji vybudujete Äi podpoříte. VyzkouÅ¡ejte naÅ¡e tipy a hlavnÄ› s nimi vytrvejte. 

1) trénujte u maliÄkostí

Pro zaÄátek si nedávejte žádné velké cíle, které by Å¡ly těžko dodržovat a ve výsledku by vás jen demotivovali. Na den si naplánujte jednu malou vÄ›c a tu dodržte. Může jít tÅ™eba jen o to napsat jednu vÄ›tu do deníku nebo udÄ›lat 20 dÅ™epů Äi tÅ™i minuty meditovat.

VaÅ¡e cíle by mÄ›ly být měřitelné a ÄasovÄ› ohraniÄené.

kůň

2) nastavte pravidelnost

Z prvního bodu vidíte, že jednoduché krátké úkoly dodržovat jdou. PÅ™idejte tedy nároÄnÄ›jší a ty opravdu také každý den dÄ›lejte.

Tip: to co si dáte za úkol dodržujte, ale zároveň na sebe nebuÄte příliÅ¡ přísní.

3) inspirujte se u mistrů

Není na Å¡kodu se inspirovat u lidí, kteří sebedisciplínu perfektnÄ› ovládají. ZjistÄ›te, jaký je jejich klÃ­Ä k úspÄ›chu a proÄ se jim to daří. Možná zjistíte, že se zbyteÄnÄ› nerozptylují vnÄ›jšími vÄ›cmi. V každé volné chvíli neberou do ruky telefon a neprokrastinují. UÄte se od nich a ptejte se. A pokud nikoho takového kolem sebe nemáte, ÄtÄ›te knihy na toto téma.

hry

4) energii věnujte jen na své cíle a plány

Jak bylo psáno výše, rozptylování energie vám snižuje výkonnost a ztrácíte cenný Äas. Ve výsledku jste vyÄerpaní a do úkolu se vám ani nechce. Proto vypnÄ›te vÅ¡echny ruÅ¡iÄe, aÅ¥ už jde o sociální sítÄ›, sledování televizních zpráv nebo stahování nových a nekoneÄných seriálů.

5) pěstujte zdravý životní styl

Zaměřte se na dostatek spánku (7-8 hodin každý den), neponocujte (úkoly neplňte v noci) a zdravě jezte.