Jak technologie pomáhají v zemědělství

Možná se to může zdát zvláštní, ale i zemědělství, tedy obor, který by měl mít blízko k přírodě, se stal v podstatě závislým na počítačích a informačních systémech celkově. Mnohé zemědělské firmy by se bez něj již nemohly obejít, a to jak v živočišné, tak rostlinné výrobě.

 

V drůbežárnách či vepřínech je například zaveden systém automatického krmení, kdy je každému zvířeti nasypána příslušná dávka, a to bez lidského zásahu. To umožňuje zaměstnancům věnovat se jiným činnostem, a také se tím sníží jejich počet, a tedy i celkové výdaje. A to je pro tak ztrátový obor, jakým právě zemědělství je, velmi důležité.

 

Kravíny mají systém automatického dojení, ačkoliv ten funguje poněkud jinak, než si mnozí lidé představují. Zde kráva sama, pokud cítí, že má plné vemeno, vstoupí do dojícího zařízení. To jí automaticky podojí a navíc i nasype trochu krmiva jako odměnu. Opět zde není potřeba člověka.

 

i traktoristům pomáhají počítače

 

S rostlinnou výrobou je to trošku jinak. Zde plně počítače plně nenahrazují lidskou práci, nýbrž ji značně usnadňují. To platí, zvláště když vezmeme v úvahu, jak rozlehlá dnešní pole jsou. A věřte, že zvláště zaměstnanci tuto pomoc ocení.

 

Typický je třeba GPS systém, který traktoristovi nejen ukazuje jeho přesnou polohu, ale také to, kterou část pole již zoral či pohnojil. Díky tomu může pracovat mnohem efektivněji a rychleji, neboť ví naprosto přesně, kudy projel.

 

krávy jsou dnes dojeny automaticky

 

Tato data se zároveň odesílají do hlavního počítače, takže technici mají přehled o tom, kdy byla která oblast jakým způsobem ošetřena, zda byla třeba zorána (a jak hluboká v tomto případě orba byla), pohnojena či postříkána pesticidy. To jim umožňuje snadněji plánovat další potřebné postupy.

 

Během sklizně zase počítač již během jízdy počítá, jaké množství bylo vlastně sklizeno. Přesné výnosy z každého jednotlivého pole jsou tedy naprosto jasné. Díky tomu je pak možné lépe naplánovat setbu na příští sezónu.

 

Počítače si tedy našly své místo i zde. O tom, zda díky nim neztrácí zemědělci cit pro přírodu, lze polemizovat. Není však pochyb o tom, že oni jsou za tyto vymoženosti vděčni.